Areál zdravia

Areál zdravia

Areál zdravia
2016, minirezidencia, analógová fotografia, meotar, pocitová mapa, komentovaná prehliadka
 
Zlaté piesky sú najväčším rekreačno-športovým areálom na území Bratislavy. V urbánnej topografii mesta zastávajú významné miesto. Počas letných mesiacov sú synonymom letnej rekreácie. Zámerom projektu Areál zdravia: Opustená (re)kreácia na Zlatých pieskoch je absolvovať týždennú rezidenciu v autentickom prostredí tejto rekreačnej oblasti. Podmienkou rezidencie je neopustenie areálu a teda úplné vžitie sa s prostredím a naturelom lokality. Autori Andrea Kalinová a Martin Zaiček budú počas výskumnej rezidencie zaznamenávať charakter a miestošpecifické fenomény lokality. Reflexia gastrokultúry, rekreácie, športu, až po zber urbánnych legiend vo vzťahu k dočasnej a permanentnej rekreácii, prítomné v konflikte periférneho mestského zázemia gastarbeiterov vs. letná rekreácia domáceho obyvateľstva, ale aj prekvapivo početnej skupiny zahraničných turistov. Svoj pobyt ponechávajú počas týždenného trvania otvorený pre osobnú konfrontáciu s bratislavskou výtvarnou scénou, ktorú pozývajú byť účastnou na tvorbe programu. 

Projekt je súčasťou výstavy Small Big World v Tranzit.sk