C20: Sprievodca Trenčianskými

C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc 

C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc je publikácia, ktorá mapuje všetky modernistické objekty v tomto kúpeľom meste.
Sprievodca by mal slúžiť nielen ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou, ale vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšovať povedomie o architektonických kvalitách danej doby a posilňovať záujem o i menej známe budovy.
V Trenčianskych Tepliciach je jedna z najvyšších koncentrácií kvalitnej medzivojnovej architektúry na Slovensku, ale nájdeme tu aj niekoľko kvalitnej architektúry z obdobia neskorej moderny. Okrem tých najznámejších ako kúpalisko Zelená žaba, liečebný dom Machnáč či zrkadlisko Sina sa v Tepliciach nachádza minimálne ďalších 15 objektov z tohto obdobia od viac či menej významných architektov. Nie všetky funkcionalistické objekty v Trenčianskych Tepliciach sú dodnes dostatočne zmapované, pri mnohých je architekt neznámy alebo nepodložený. Niektoré objekty sú v havarijnom stave, či už z dôvodu dlhodobého chátrania alebo neodbornosti majiteľov, ktorí na nich vykonávajú necitlivé prestavby
C20

Koncepcia: Andrea Kalinová, Martin Zaiček

Text: Martin Zaiček

Fotografie: Peter Kuzmin

Dizajn a grafická úprava: Magdaléna Sheryová

copyright ©  Opustená (re)kreácia, 2016

ISBN: 9788097234102