SK

O NÁS
alt=”liecebny_dom_Machnac_intervencia_od Opustenej_rekreacie”>

Opustená (re)kreácia je názov dlhoročného projektu ako aj umeleckej dvojice fotografky Andrey Kalinovej a architekta Martina Zaička. Vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, ktoré je známe vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia avšak mnohé objekty dnes chátrajú aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky, ktoré svojím významom presahujú hranice Slovenska.

Najvýznamnejšou a najohrozenejšou budovou je Liečebný dom Machnáč od architekta Jaromíra Krejcara, ktoré predstavuje azda najväčšiu kauzu, s akou na Slovensku zápasíme v súvislosti s ochranou architektúry 20. storočia. Táto opustená národná kultúrna pamiatka medzinárodného významu sa stala hlavným námetom viacerých umeleckých, ale aj občianskych aktivít, ktorými Andrea Kalinová a Martin Zaiček vytrvalo upozorňujú na jej alarmujúci stav.

V roku 2018 vydali knižnú monografiu OFF SEASON venovanú tomuto domu a taktiež bol dokončený dokumentárny film Po sezóne. Zároveň boli vydaní sprievodcovia architektúrou 20. storočia Trenčianskych Teplíc, Trnavy a Bratislavy s názvom C20.

Od roku 2014 sa postupne začali presúvať aj do ostatných slovenských kúpeľných miest, kde skúmali a mapovali stav a hodnoty liečebných domov neskorého modernizmu navrhnutých najmä v čase 60. a 70. rokov 20. storočia. Výsledkom projektu je kniha Architektúra starostlivosti.