Novinky

Architektúra starostlivosti

Architektúra starostlivosti

Naša najnovšia kniha o slovenských kúpeľoch v druhej polovici 20. storočia je už v kníhkupectvách! Dostanete ju v Artfore, ExLibris, Slávici, Diere vo svete, LIC a iných.

Cena Pamiatky a múzeá

Dokumentárny film Po sezóne o liečebnom dome Machnáč sa stal laureátom výročnej ceny časopisu Pamiatky a múzeá - revue pre kultúrne dedičstvo v kategórii film / video / audio / multimédia.

Machnáč, Trenčianske Teplice

ICOMOS: Ohrozená pamiatka 2018

Liečebný dom Machnáč sa stal podľa Icomos Ohrozenou pamiatkou za rok 2018. Opustená (re)kreácia bola nominovaná v kategórii "Výnimočná aktivita vedúca k posilňovaniu informovanosti a vnímavosti verejnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva".

Machnac peticia

Zastavme účelové chátranie liečebného domu Machnáč!

Spustili sme petíciu za riešenie problému účelového chátrania liečebného domu Machnáč!