O nás

BIO
Machnáč
Opustená (re)kreácia je názov dlhoročného projektu ako aj umeleckej dvojice fotografky Andrey Kalinovej a architekta Martina Zaička. Vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, ktoré je známe vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia avšak mnohé objekty dnes chátrajú aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky, ktoré svojím významom presahujú hranice Slovenska.
 
Najvýznamnejšou a najohrozenejšou budovou je sanatórium Machnáč od architekta Jaromíra Krejcara, ktoré predstavuje azda najväčšiu kauzu, s akou na Slovensku zápasíme v súvislosti s ochranou architektúry 20. storočia. Táto opustená národná kultúrna pamiatka medzinárodného významu sa stala hlavným námetom viacerých umeleckých, ale aj občianskych aktivít, ktorými Andrea Kalinová a Martin Zaiček vytrvalo upozorňujú na jej alarmujúci stav.
V roku 2018 vydali knižnú monografiu OFF SEASON venovanú tomuto domu a taktiež bol dokončený dokumentárny film Po sezóne. Zároveň boli vydaní sprievodcovia architektúrou 20. storočia Trenčianskych Teplíc a Trnavy s názvom C20.

V roku 2014 sa Opustená (re)kreácia bude postupne presúvať aj do ostatných (nielen) slovenských kúpeľných miest, kde skúmala a mapovala stav a hodnoty existujúcich reliktov architektúry modernizmu. Projekt sa zameria na veľké liečebné domy a hotely neskorého modernizmu navrhnuté najmä v čase 60. a 70. rokov 20. storočia. Cieľom projektu je vzbudiť záujem verejnosti o hodnoty zabudnutej (opustenej) architektúry doby nedávno minulej, ktorá aj napriek pátosu doby, v ktorej vznikala, reprezentuje architektonické kvality porovnateľné so svetovým vývojom, čo potvrdzuje aj účasť týchto stavieb v súpise pamiatok DOCOMOMO.