OFF SEASON

OFF SEASON

OFF SEASON je kniha venovaná jednému monumentu modernej architektúry liečebnéhmu domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Liecebný dom Machnác patrí k najhodnotnejším architektonickým dielam postaveným v Ceskoslovensku v medzivojnovom období a je významným príkladom európskeho funkcionalizmu. Jeho autorom je pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 1950). Architektonické riešenie tejto jedinečnej stavby je oslavou technologického a spoločenského pokroku, zhmotnila sa v ňom tiež autorova predstava humanizmu. Liečebný dom Machnáč po prvý krát otvorili 1. júna 1932, v roku 1969 bol zaradený do prvého súpisu pamiatok v Československu, v roku 1996 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, zatvorili ho v roku 2002, dodnes je opustený a chátra.

Príbeh tejto významnej funkcionalistickej pamiatky bol uplynulých šesť rokov cielom aktivít umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia, ktorá vytvorila množstvo site specific inštalácii a akcií ako poctu tejto stavbe. Tie sú ťažiskom obsahu a obrazovým sprievodom k odbornému textu knihy. Publikácia OFF SEASON je textovou a obrazovou reflexiou fenoménu ikony československej architektúry funkcionalizmu a európskej avantgardy ako aj sondou do života jej autora, Jaromíra Krejcara.

Publikácia vznikla aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

OFF SEASON

Koncepcia: Andrea Kalinová, Martin Zaiček

Text © Martin Zaiček, Andrea Kalinová, Petra Hlaváčková, Jan Tabor, Peter Szalay, Klaus Spechtenhauser

Editorka: Petra Hlaváčková

Fotografie © Peter Kuzmin, Radana Somora, Andrea Kalinová

Grafický dizajn © Magdaléna Sheryová

recenzentky: Henrieta Moravčíková, Katarina Burin

Vydavateľ: Archimera, o.z.

Copyright © Opustená (re)kreácia, 2017

ISBN 978­80­972341­3­3