Opustená (re)kre 2011-2013

Opustená (re)kreácia 2011-2013

Opustená (re)kreácia, vznikla v roku 2011 v Trenčianskych Tepliciach ako iniciatíva, ktorej cieľom bolo upozorniť, oživiť a aktivizovať záujem obyvateľov ako aj návštevníkov o opustené pamiatky kúpeľného mesta prostredníctvom umeleckých zásahov. Prvé dva ročníky projektu fungovala ako workshop pre študentov a čerstvých absolventov nielen VŠVU. Účastníci mali za úlohu reagovať na situáciu chátrajúcej architektúry site-specific inštaláciami a intervenciami do verejného priestoru.

Účastníci 2011: Andrea Kalinová, Juraj Gábor, Mária Grofčíková, Zuzana Medzihorská, Gabriela Zigová, Daniel Dida, Daniela Krajčová, Monika Pavlechová, Dušan Chrastina, Carlos Carmonamedina.

Do organizovania druhého ročníka Opustenej (re)kreácie 2012 sa už zapojil Martin Zaiček a na jeden rok aj Juraj Gábor a projekt zastrešilo občianske združenie Archimera.

Opustená (re)kreácia sa pretransformovala na podujatie, ktorého cieľom bolo nielen vytvoriť umelecké projekty, ale najmä získať kontakt s miestnymi obyvateľmi a kúpeľnými hosťami, priblíženie im hodnoty a významu opustených funkcionalistických stavieb a zaoberať sa možnosťami riešenia ich stavu.

Účastníci druhého ročníka:  Barbora Németh, Csilla Nagy, Magdaléna Kuchtová, Andrej Gogora, Zuzana Medzihorská, Gabriela Zigová, Michal Dvorský, Martin Somora, Radana Somora, Natália Veľká, Andrea Kalinová, Juraj Gábor, Martin Zaiček.

Dôležitým aspektom druhého ročníka bolo zistiť, aký je záujem domácich a kúpeľných hostí
o tieto opustené objekty, aký k nim majú vzťah a aký je ich názor na možnú obnovu. Pribudol
program pre verejnosť, ktorý vychádzal z rôznych stratégii pozerania na mesto a architektúru.

Na nefunkčnej funkcionalistickej železničnej stanici prebiehala séria prednášok a diskusii pre verejnosť, prostredníctvom ktorých sme chceli zistiť vzťah k architektonickému dedičstvu a celkový záujem miestnych obyvateľov a danú problematiku. Prednášky vychádzali z rôznych
stratégii nazerania na mesto a architektúru, taktiež prezentovali mesto a jeho
architektonické skvosty v medzinárodnom kontexte.

Opustená re)kreácia 2012

V roku 2013 sa nám forma workshopu už zdala vyčerpaná, avšak v interakcii s miestnymi obyvateľmi prostredníctvom prednášok a diskusií sme chceli pokračovať  a tak sa projekt na železničnej stanici posunul skôr do roviny malého sympózia, či festivalu architektúry. 

Abandoned (re)creation 2013