Schovat se pod rouškou tmy a dělat věci neviditelné

Schovat se pod rouškou tmy a dělat věci neviditelné

  • autori projektu: Zuzana Žabková, Lucie Mičíková, Andrea Kalinová, Martin Zaiček
  • hudba: Matúš Wiedermann
  • tanec: Zuzana Žabková, Barbora Janáková
  • scéna: Karol Filo
  • kamera: Dušan Husár
  • produkcia: Jana Suržinová

Projekt Opustená (re)kreácia sa od roku 2011 venuje problematike opustenej architektúry mesta Trenčianske Teplice. Počas konania festivalu Art Film sa verejnosti a návštevníkom naskýta pohľad na opustené monumenty, ktoré chradnú pod ťarchou času a nezáujmu svojich majiteľov. Od roku 2001 pustne aj jedna z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok z 20. storočia na území bývalého Československa,  Liečebný dom Machnáč. Tím autorov z rôznych výtvarných disciplín sa rozhodol reagovať na tento stav a vytvoriť tak dielo, ktorého posolstvom je podporiť opustený Machnáč v prežití. Výstava je prezentáciou objektu, hudby a videoartového záznamu. Rôznorodé média reagujúce na príbeh jednej stavby. Toto experimentálne dielo svojou podivnosťou odzrkadľuje dnešnú situáciu miesta, v minulosti tak slávneho, dnes tak zabudnutého. 

Video: Choreografka a výtvarníčka Zuzana Žabková v spolupráci s tanečníčkou Barborou Janákovou, kameramanom Dušanom Husárom a filmovým architektom Karolom Fillom vytvorili sériu video performance, ktoré sa svojím poetickým jazykom snažia nadviazať dialóg so súčasným stavom niekdajšej vynikajúcej modernistickej architektúry liečebného domu Machnáč. Nájdené objekty v priestoroch postupne sa rozpadávajúceho sanatória sa v ich interpretácii atropomorfizujú. Priestory, do ktorých dnes verejnosť nemá prístup, ožívajú prostredníctvom filmového zachytenia minimálnych performatívnych zásahov, ktoré chcú zas a znovu cez jazyk umenia apelovať na havarijný stav tohto architektonického skvostu, ktorý sa nám pred očami rozpadá. Umelci sa preto prostredníctvom ich vyjadrovacích médií snažia poukázať na apatický prístup okolia a majú snahu svoj vlastný rešpekt voči slovenskému modernistickému endemitu presunúť i na širokú verejnosť. 

Hudba: Prechod, pohyb aj samotný statický stav v priestoroch liečebného domu Machnáč mapoval slovenský súčasný skladateľ Matúš Wiedermann cez zachycovanie zvukov konkrétnych priestorov či objektov nájdených na mieste. Následnou štylizáciou a komponovaním ich pretvára do hudobného setu, ktorý bude súčasťou finálnej inštalácie. 

Objekt: Lucie Mičíková vo svojej tvorbe často pracuje s architektonickými princípmi, ktoré prenáša do komornejších, krehkejších foriem kresby či inštalácie. Spoločným prvkom všetkých novo-vzniknutých objektov je vytváranie pohybu, ktorý opustením a zatvorením toho liečebného domu z priestoru zmizne. 

Motiváciou pre vznik tejto spolupráce bolo objavenie priesečníku tvorby spomínaných skupín a jednotlivcov, ktorí nachádzajú inšpiráciu a priestor pre aktualizáciu svojich diel práve v architektúre, opustenosti a metafyzike objektov naplnených príbehom. Podujatie svojou vizuálnou a zvukovou atraktivitou má potenciál pritiahnuť kritickú masu miestnych obyvateľov a kúpeľných hostí, ktorí sa tak stanú dočasnými ,,manifestantmi” a svojím umiestnením poukážu na stav LD Machnáč.